Privacy

  1. YES EVENTS draagt zorg voor de privacy van de Klant en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving.
  2. Doordat de Klant de Website gebruikt en/of zijn persoonsgegevens meedeelt bij inschrijving, boeking of reservatie en de checkbox met vermelding “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.” aanvinkt, gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop YES EVENTS deze gegevens verzamelt en verwerkt zoals hierna beschreven.
  3. YES EVENTS gebruikt enkel die gegevens welke nodig zijn om een zo goed mogelijke dienst te verlenen. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: informatie verstrekken. YES EVENTS is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Daarnaast registreert YES EVENTS bij het bezoek door de Klant aan de Website het IP-adres, de browser en het besturingssysteem, de externe website die de Klant heeft doorverwezen naar de Website, de door de Klant bezochte pagina’s op de Website en de datum en tijd van elke door de Klant bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor verbetering van de Website. YES EVENTS gebruikt de door de Klant via de Website meegedeelde gegevens enkel om respectievelijk de gevraagde informatie te leveren, de gevraagde nieuwsbrieven te sturen en de inschrijving, boeking of reservatie uit te voeren.
  4. Nadat de Klant een inschrijving, boeking of reservatie heeft geplaatst, kan YES EVENTS – voor zover de Klant dit uitdrukkelijk heeft aanvaard - het e-mailadres van de Klant ook gebruiken om hem commerciële informatie toe te sturen over haar diensten of Evenementen. Indien de Klant geen nieuwsbrieven of informatie over haar diensten of Evenementen wenst te ontvangen, kan de Klant zich op elk moment uitschrijven door YES EVENTS een e-mail te sturen (zie contactgegevens in artikel 12 hieronder).
  5. Toegang tot de verzamelde gegevens is strikt voorbehouden voor bestuursleden en medewerkers binnen de vereniging en dit slechts met betrekking tot de gegevens die nodig zijn voor het volbrengen van hun taak.
  6. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de partners van YES EVENTS (Verhuurder Accomodaties, Verzekeraar). Daarnaast heeft YES EVENTS het recht om de persoonsgegevens van de Klant over te maken aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek. De gegevens kunnen door YES EVENTS eveneens verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
  7. De persoonsgegevens van de Klant zullen niet langer worden bewaard dan vijf (5) jaar na registratie, inschrijving, boeking of reservatie door de Klant.
  8. De Klant heeft het recht om YES EVENTS kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens YES EVENTS beschikt en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. De Klant kan dit recht uitoefenen door YES EVENTS te contacteren via de contactgegevens vermeld in artikel 12 hieronder, op voorwaarde dat de Klant zich afdoende identificeert. Daarnaast beschikt de Klant ook over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.
  9. YES EVENTS maakt tijdens de Evenementen foto’s en/of videomateriaal van de activiteiten en/of de deelnemers. Door het aanvinken van de checkbox met vermelding “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.” gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van dit beeldmateriaal voor de Website, brochures en andere publicitaire doeleinden. De Klant beschikt over het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen voormeld gebruik van beeldmateriaal en kan hiervoor YES EVENTS contacteren via de contactgegevens vermeld in artikel 12 hieronder. Dit dient te gebeuren ten laatste voor de aanvang van het Evenement door middel van een e-mail.